vis pe cal alb


din colb de fulgi
și frunze de zăpadă
sub straie lungi
lumina stă grămadă.

un boț fragil 
lipit de calda sobă,
 un mic delir
ce bate-n a vieții tobă.

cu mintea înaripată
și glas de primăvară
ea stă îngîndurată
privind prin ochi de ceară.

îl caută departe
ca un copil pe mama,
deschide încet o carte
citind-o își dă seama.

ea e fata divină
din marele palat,
iar el are să vină
la dînsa neîncetat.

cu ochii prinși de zare
și visul pe cal alb
un colb în depărtare,
un strop din soare dalb.

și rătăcind prin carte
copila adoarme calmă
cuprinsă pe la spate
și mîngîiată-n palmă.
iluzie


ești o stafie
sau doar fum
ești o magie,
un boț de scrum.

ești vis pierdut
ce clar dispare,
un cult de lut
în departare.

ești lună, stea
fără de cer
ești groapa mea,
tainic mister.

ești vînt absent
fără de soare
ești val prezent
în a mea mare.

ești tot ce vreau
și aș vrea să fie
ești strop ce-l beau
din gelozie.

ești fulg topit
în ghiața deasă
ești vis dorit
ce mă apasă.
bună dimineața


de dimineață vocea ta în receptor
atît de suav și molcom îmi vorbește
răspîndind arome dulci în dormitor
acolo unde floarea noastră crește.

peste așternut ușor amorul s-a întins
în raza caldă ce sfiat pătrunde,
acolo în cuibul nostru calm prelins
iubirea noastră de lume se ascunde.

cu mintea beată de somn și de amor 
te caut măgulit printre cearșafuri,
dar tu cu glas nevinovat în receptor
mă despletești din pat și visu-mi furi.

S.O.S.


te-ai îngropat în zăpadă
pe o nu știu care stradă,
dar mult omătul nu va ține
căci uite, primăvara vine.

și vei ieși iar la lumină
cu ochii storși de grea hodină,
și unde atunci te vei ascunde?
nu mai fugi, căci nu ai unde.

privește-mă în ochi curat
și spune-mi sincer, răspicat
de mai apar în al tău vis
așa cum cerul ți-a promis.


sub tapetă


furnici de zăpadă cad peste mine 
frămîntîndu-mi pielea de aluat
topită de acel gînd plecat la tine 
ascuns sub penele dorului înaripat.

odată ajuns, acolo unde ești tu
timpul în loc să se oprească,
vreau să se întîmple chiar acu
romanul dulce în noi să crească.

dar munți de vînt și fulgi de ghiață
cad fără parașută în mare
pictînd dorul pe a mea față
cu flori de ger spălate-n sare.

și-n ochi stecliți de ger aprins
apare o vagă, dulce siluetă
ce din nămeți cald s-a prelins
în al meu suflet sub tapetă.dintre miile de stele


ai dispărut ca ultima rază de soare
ca negrul fum te-ai dispersat
din lumea plină de culoare
cu păsări negre ai plecat.

din alb buchetul plin de stele
și dintre miile de flori
lăsat-am cerul plin de ele
pentru al tău zîmbet în culori.

doar umbra ta, în urmă a rămas
și scrumul sur ce-a nins în mine
mii gînduri și-au făcut popas
în al meu suflet fără tine.vis alb


în dimineți albe și reci
cu fulgii strălucind în păr
în ochi îngîndurată pleci
din visul meu plin de mister.

aștept să te întorci la mine
cu acea ardoare stînjenită
din nou să mai adorm cu tine,
- copila mea, te vreau iubită.

caut prin urme de zăpadă
sărutul tău, a ta privire
ce a zburat dintr-o grămadă
de plăceri ca o clipire.

a visului nostru trecut
prin vene, inimă și oase,
prin buzele făcute lut
din pasiune adînc roase.patul nopții


în nopți cînd luna fulgi devine
și alb pămîntul încet adoarme
în sobă scîrțîie, la mine
lemne din pomul ars de foame.

vedeam prin geam luna fărîme
ce se dezghioacă peste sat
căzînd, ea la pămînt rămîne
lucind ca cerul înstelat.

acolo unde răsării chiar tu
zîmbind plăpînd la infinit
plină de viață o clipă fu,
 un vis de basm ai împlinit.

în luci de catifea priveai
vrăjind cu-o sinceră lumină,
în ochii mei alb înfloreai
cu glas de pasăre divină.

tabloul viu la miez de noapte
ningea cu stele în ochii mei
de ea atunci eram departe, 
dar eu simțeam prezența ei.

zîmbii satisfăcut atunci
cînd somnul mă striga în șoaptă
simțeam, de mînă mă apuci
frumoasa mea cu buza coaptă.

pășii cu tine pragul porții
cuprinși ca puii mici de panda
priveam de mînă patul nopții
lăsînd în urma noastră banda.fui tânăr

în nopţi de mult fermecătoare
sub cerul brodat cu licurici 
de prin poieni cu lăcrămioare
noi ne priveam cu ochi pitici.

în raze alb din luna scursă
tu mă vrăjea-i cu desfătare
nici nu simţii o noapte dusă
lîngă copila încîntătoare.

cu faţa roză de plăcere
şi ochii tulburi de amor
nu cunoşteam atunci durere
nu-nţelegeam ce înseamnă dor.

fui tânăr și îndrăgostit
de tot ce Ea, părea să fie
credeam că sunt al ei iubit
visam s-o iau chiar de soție.

însă acel vis s-a spulberat
dintr-o simplă întîmplare,
tot ce n-am vrut, eu am aflat
și am căzut atunci din soare.

cu ochii plini de întuneric
storși de crudul adevăr,
tot căutînd simțul feeric
ce l-am trăit ca prin mister.


  


sărută-măsărută-mă,
cu buza-ți plină de dulceață
topește-mi gura mea de gheață,
sărută-mă.

sărută-mă
cu vînt sculptat pe buze
nu căuta nenumărate scuze,
sărută-mă.

sărută-mă
cu dragoste turnată-n sînge
ce tremură și nebunatic plînge,
sărută-mă.

sărută-mă
pe ochi, pe buze și pe frunte
treci peste necălcata punte,
sărută-mă!

curcubeu pe buze
a fost și primăvară afară
și soarele lucea mai blînd
parfumul viu de lăcrămioară
în codru se plimba cîntînd.

în verdele din nou născuta iarbă
printre aromele de flori
amorul tînăr cu dorința oarbă
o desena pe buze în culori.

din curcubeul sărutului născut
în dansul magic al miilor de zîni
sub trilul păsărilor nemaicunoscut
el, languros o mîngîia la sîni.

fiorul crud se răspîndea în zare
cu-n tremur firav înnodat
din vocea lor fără scăpare
căzu amorul grav surpat.

din ochi ce nu puteau să creadă
în viața aspră după moarte,
și mîngîind-o făr s-o vadă
își duse visul mai departe.


mult așteptatul sărut


sub ochii lunii se strecoară
sărutul plin de afecțiune
pe buza ei zvîntată iară
din dorul dulce de tăciune.

el varsă suflet pe a ei buză
ce se îmbibă cu amor
nevinovat își cere scuză
de timpul sugrumat de dor.

în a lor sînge înmugurește
dragostea stinsă-n altă lume
sărutul lubric îi topește
într-un izvor cu același nume.

din tranșee


ascuns după lentilele blindate
eram atunci cînd te-am zărit
privind din gaura de moarte
unde cîndva tu, m-ai zvîrlit.

m-ai privit atît de senzuală
de parcă aș fi al tău iubit,
și, iar atins de acea răceală
încep să tremur osîndit.

de ce te-ai scurs în ochii mei?
după o viață de absență,
iar ai venit capul să-mi ei?
-moarte, cu coasa de faianță.


polen de scrum
polen din ochii ei căprui
s-a scuturat în poala lui
eliberînd în jur parfum
de dragoste uitată-n drum.

petale șterse de culoare
în urma lor săpa cărare
printre amintirile căzute
din buzunarele lor rupte.

de vremea arsă pe alei
suflînd amor din părul ei
crescut în inima învechită
de marea dragoste pîrlită.Primăvara în toamnă
Se îngălbenesc petalele ce tot mai ocrotesc
Bubușluiul tînăr și atît de fraged încă,
Frunze din părul ei, dansînd se risipesc
Pe aleea unde visul a împietrit în stîncă.

Toamna înghite a noastră primăvară
Lăsînd în suflet doar rouă din iubire
Și frumoasele întîmplări de odinioară
Ce vor trăi o viață cu noi în amintire.

Trecutul făcut stropi cu sau fără voie
Se va usca în noi, făcînd vapori din vis
Născut în două inimi ce astăzi au nevoie
De un nou loc în vechiul paradis.


noaptea noastră


noaptea-ți vorbesc fără de glas
din amintirea visului ce am trăit
culeg petale din chipul tău rămas
în ochii mei ce-n noapte a-nflorit.

parfum de roze alinate-n brațe
și azi mă leagănă în viul tău sărut
pictat pe buzele jumate înghețate
din noaptea cînd te-am cunoscut.

sculptînd amor pierduți în altă lume
ne văd și acum turbați de acel ecou
ce murmură necontenit și-mi spune:
- fără de ea alături, tu nu vei fi erou.

luna


luna fugea de nori stresată
să mai zărească al său dor
dar întunericul de vată
îl astupa cu grav decor.

și cum doar noaptea îi unea
ea rău plîngea de după nori
în rugă lacrimi mii cerșea
să-l vadă o clipă în culori.

și lacrimi mii se adunară
într-un lac de pomi umbrit
cînd ziua se întoarse iară
apa încet s-a limpezit.

trecînd atunci pe lîngă ape
el chipul ei zări așteptînd
sări grăbit dorind s-o scape
ea apăru pe cer zîmbind.

atunci cuprins de-a ei lumină
ieși dezamăgit din apă
și tremurînd în ochi cu vină
în amintiri dorea să-ncapă.

luna-i șoptea acum felice
că visul ei se fu văzut,
și el neavînd atunci ce zice
plecă în lumea sa tăcut.al meu pocal


se îneacă luna în pocal
cu bule ce la cer s-avîntă
să nască stelele-n fundal
din existența noastră fentă.

luna miroase a muscat
și dulce se topește-n gură
privesc paharul desecat
ce s-a însetat de băutură.

și strigă fără glas la cer
cu ochi lucind de amintire
în așteptare de mister
să se înece în iubire.

cînd lacrima va curge fin
în al meu pocal uitat
voi trăi iarăși din plin
cuprins de tine înamorat.

Moment de reculegereCînd simt nevoia să vorbesc
Mă arunc în versuri și citesc
Istoria ce urma îmi ține
Și dau cu ochii iar de tine.

Același gust de altă dată
Îmi intră-n pielea demodată
Și vie simt, iar amintitrea
Întors în timp îți văd privirea.

Mă regăsesc atunci slăbit
De chinul vechi, cît te-am iubit,
Mai are rost azi să mă întreb
De ce trecutu-mi face gheb?
scaunul de veghe


de cum se-ntunecă afară
ea, scaunul în colț îl pune
și tot așa seară de seară
așteaptă trează o minune.

și iar cu ochii în tristețe
somnul o prinde așteptînd
cercînd la scaun cu blîndețe
unde el ar sta privind.

din somn tresare fericită
cînd luna scîrțîie-n fereastră
dar iar adoarme amărîtă
văzînd că el nui s-o privească.

și timpul crud o tot încearcă
din vremea cînd sau cunoscut
și nicidecum din vis nu pleacă
chipul lui privind tăcut.


Pentru totdeauna

Și azi mai fîlfîie sărutul
Pe buza lui blînd tatuat
Resimte viu tot amănuntul
Ce-n mintea lui s-a tupilat.

Un vînt pierdut ce nu se lasă
Îl tot frămîntă-n lipsa ta
De ce-a plecat iar de acasă?
Cînd e cu gîndul doar la ea.

Și iar prezentu-i amintire
Din vremea ce ei se iubiau
O prea confuză fericire
Din clipa cînd iar se lăsau.

Cu ochii tulburi și uscați
Să înțeleagă azi încearcă
Este real c-au fost lăsați?
  Sau a plecat să se întoarcă?


A dorului terasăcu nostalagia stau cuprins
pe o terasă în ochii mării
încerc să-ți simt parfumul stins
ce s-a topit la sînul depărtării.

doi tineri ținîndu-se de mînă
mă înneacă adînc în amintire,
te caut noaptea în luna plină
să fiu sub stele al tău mire.

măcar cît noaptea ține tronul
să fiu al tău dulce delir
să ne prindă-n plajă somnul
sorbind din buze dulce mir.

și chiar de soarele te-ar duce
din îmbrățișarea mea flămîndă
pe mine dorul o să mă apuce
stînd singur la o masă-n tindă.


către mamadin chinul greu și fașa nudă
din vremea dusă de demult
tu m-ai crescut de lacrimi udă
vorbindu-mi dulce să te ascult.

eram un puști și azi mai sunt,
dar vorba ta acum nu zboară
pe lîngă părul meu cărunt
și mintea mea de odinioară.

doresc iar să mă chemi la geam
cu glasul tău plin de lumină,
mi-e dor cum temele-ți citeam
seara, cînd tu doreai hodină.

eram prea tînăr și neînțeles
doream să evadez de acasă
dar nu știam că am să ies
și tu mă vei striga la masă.

cum o făceam de obicei
cu toți ne adunam la masă,
noi ne hrăneam din ochii ei
cu dragoste și tort de casă.
revedere


atît de mult vreau să te văd
în carne vie să-mi zîmbești
cu aceleași buze să vorbești
și iar din lume să mă pierd.

în vraja ochilor tăi sinceri
copil vreau iarăși să mai fiu
strîngîndu-te dornic de brîu
ca și în dansul acelei vineri.

pe același drum să hoinărim
cu inima în mîna transpirată
la miezul nopții de altă dată
să simțim ce-am vrut să fim.


plaja noastră
din ochii tăi spălați de sarea
ce s-a topit cîndva în marea
prin care azi desculț pășim
la răsărit de soare ne privim.

cu picioarele în fina spumă
ce pe nisip a șters lăsata urmă
fugim spre înroșitul soare ud
ce a ieșit din mare roșu, nud.

de mînă două siluete fericite
strîng soarele în brațe adormite
sorbiți de a sărutului vrajă
luați de val se întind pe plajă.

nisipul rece îi cuprinde strîns
distanța mută dintre ei s-a stins
doar ei și valul ce îi spală
se tăvălesc prin plaja goală.
rouă din steleîn scena stelelor aprinse
sub luna albă de plăcere
într-o poiană stau întinse
două chipuri în tăcere.

cu ochii verzi de licurici
în noapte-i mîngîie sărutul
pe iarba plînsă de pitici
ei se unesc uitînd trecutul.

topiți din rouă cad în cer
sorbind din buza ei dulceață
se pierde-n trupul ei de zer
sufletul lui uitat de viață.

miraj de voci ieșite-n noapte
plouă din stele făr să spună
că luci de rouă plîng în șoapte
peste candida lor cunună.

silabe
am prins-o de mijloc atunci
luînd-o zîmbitoare-n brață
înfășurată într-al meu clinci
mă săruta încîntător pe față.

cu ochii închiși de mîngîiere
noi ne topeam într-un sărut
pierduți în marea de plăcere
nu ne doream nimic mai mult.

eram silabe de amor ferice
în poezia buzelor pasionate
cînd ne iubeam fără a zice
cuvinte ce-au făcut păcate.maci roșii
din țărîna unde stropi căzură
de sub armura lor străpunsă
maci roșii ies, azi de sub zgură
de gloanțe arse-n carnea unsă.

cu sînge clocotit varvar de ura
din ochii tineri fără rea voință
ce-au fost mințit trimiși din gura
unor politici de altă credință.

turmentați de neagra adrenalină
cu iluzii chioare în vînă băgate
cad trupuri sparte-n grea ruină,
ecoul morții, urlă nebun prin sate.

mame însurite pruncii își îngroapă
pe dealul satului, mai lîngă soare
cerînd Domnului în gropi să-ncapă
și chipul lor ce viață nu mai are.

peste mormintele ce lacrimi au sorbit
din sufletele seci de-a fiului iubire
azi macii roșii plîng dorul ce-a scîrbit
o națiune chioară lipsită de amintire.
petalepolen din ochii ei căprui
s-au scuturat în poala lui
din naivele petale de mac
îngenuncheat pe mal de lac.

cu privirea înnecată în apă
caută stele ce la fund sapă
nămol cu rădăcini de nufăr
alb sprijinit pe-al apei umăr.

coroana lacului dansează
în valul apei ce pulsează
parfum topit peste văzduh
ce a trezit al bălții duh.

uitat de umbra lui pierdută
prin stufăria des crescută
în coada lacului din vis
unde alerga cu ea convins.

în seri din verile-nstelate
pe mal de lac cu ea în spate
o alinta fără a-și da seama
că din poveste crește drama.

dar azi trezit cu ochii goi
tot măscărit de ud noroi
se uită lung la alba floare
ce la scăpat din închisoare.

cu aripi de flutur o privește
mireasma-n ochii lui lucește
plină de viață și culoare
sufletu-i devine floare.

ea o cuprinde strîns la piept
și se cufundă în lac cu aiept
în șocul dintre viață și moarte
ambii se fac în foi din carte.

și așa pe veci rămîn cuprinși
doar de ochii citind desprinși
în clipe lungi pe brațe noi
tot așteptînd să închidă foi.

floare de castan
ți-au ruginit în păr castanii
din flori parfumul a căzut
în poala unde dorm titanii
visînd la steaua din trecut.

pe umeri dezgolit polenul
a troienit pistrui de alinare
gingaș coborît spre sînul
bronzat de ochii cu ardoare.

în luci de ochi fără de foc
lumini din florile de sfeșnic
îți fură mintea, cazi în șoc
de dorul ce devine veșnic.

roșcat azi arde amintirea
cu buze roșii de castan,
nu-ți poți reveni privirea
rămasă sub cremosul stan.

cu ochii tulburi de poveste
îi mîngîi fruntea de copilă
uiți tot ce-a fost, acu ea este
zîna cu pieptul cald de lilă.


în ochii luiîn ochii lui ea viu dansa
cu pașii mici de balerină
pe scena unde el visa
să o înfășoare-n pelerină.

ea grațioasă ca un înger
cu rochia-n lapte spălată
trezi în ochii lui un fulger
de gînduri moarte altădată.

el tulburat privea dorit
povestea vie în ochii lui
ce-l purta ca pe-un smintit
într-o magie a dansului.

surîsul ei valsa sub buze
cu farmec dulce de amor
în ochii lui cu mii de scuze
ea se întîlni întîmplător.

intimidat de a sa sentință
ce ardea viu în ochii lui
de a-și admira a sa dorință
știind că-n scenă nimeni nu-i.amintiri oțetite
mucegaiul amintirii îmi arde în vene
oțetindu-mi sîngele bolnav de al tău
crud surîs ce zîmbește nebun în pene
tulburînd ochii întristat privind în hău.

drumul ce duce spre umbra ta trecută
din vizorul meu, doar în suflet rămasă
turnînd oțet peste inima rănit pierdută
în suferința dragostei ce nu mă mai lasă. 

din ghiarele înfipte aspru în beregata
mea amuțit gîtuită cu ardoare sub lună
de ura îndrăgostită de beteag îngîndurata
ta privire ce mă străpunge urlînd nebună.
scrum
din seva stoarsă de lumină
mai ies baloane de amintiri
ce se sparg de a sa pomină
din umbra fostei mănăstiri.

printre ruini de visuri moarte
cu haina ruptă de minciună
mai caut stropi din a sa carte
s-o înțeleg ce-a vrut să spună.

prin scrumul plîns de întristare
cu talpa arsă de adevăr pîrlită
adun relicve din a mea surpare
să strîng puzzl-ul dogorit pe plită.

de ce mă întorc unde mă doare?
cînd tot ce-a fost azi este fum
de ce mă sapă o grea întrebare?
cînd visul nostru-i praf de scrum.