crede


era mai ieri sau poate chiar acum,
dar asta mai deloc contează
oricum vom deveni mîini scrum
și soarele iar, va zîmbi-n amiază.

un viu băiat cu ochii de lumină
pe alocuri cam înflăcărat
ce n-aștepta, n-avea hodină,
era un tînăr brav soldat.

a fost călit de lupte grele
cînd sînge roșu a văzut,
și s-a pătat vrînd să se spele
de tot prin ce a fost trecut.

crescut bărbat plin de putere
cu ochi aprinși de viață plini
lăsat de frică și durere
merge înainte calm prin spini.

crede în viață și iubire,
în tot ce-n lume este sfînt
se-ndreaptă dîrz spre a sa menire
ce i-a fost dată pe pămînt.
o veche melodie


plouă octombrie flămînd
de soare plin cu armonie
tot șchiopătînd pîn la pămînt
îngînă o veche o melodie.

din neagra negură tot stoarce
șiroi de zoaie smaraldie
ce adapă mii de dobitoace
și îngînă o veche melodie.

și se strecoară peste tot
cu-o voce dulce de urgie
cu pașii mari, murdari de glod
îngînă o veche melodie.

intră-n pămînt, se face lut
otrava dulce din copilărie
la rădăcini ce n-au crescut
îngînă o veche melodie.

tot plouă des de la o vreme
și struguri nu mai sunt în vie
viața se mișcă cam alene
tot îngînînd aceeași veche melodie.către tine


Azi e o seară obișnuită ca și toate
Cerul sclipește cu stelele-n palmă,
Luna cuminte încearcă sa înoate
Trecînd prin inele, nu vrea să doarmă.

Probabil și-a dat seama că-n noaptea asta
Eu am să zbor, fără de aripi, fără de motor
La tine, și vreau ca să-mi deschizi fereastra
Să pot intra direct din zbor, cît mai ușor.

De vei dormi cînd voi ajunge, tu grijă să nu-ți faci,
Eu voi intra fără de zgomot , mă vei simți atunci
Sărut venit din stele, semn îți voi face ca să taci,
Doar nu vrei prin fereastră înapoi să mă arunci.

Voi sta cu tine toată noaptea, și ziua voi rămîne
Dacă vrei, pot să rămîn o viață, două, sau chiar trei,
Putem uita de oră, de tot ce este timp, căci mîine
E departe, iar eu acum sunt viață,tu ia-mă dacă vrei.  

tu și eu


azi noapte ca de obicei visam
  pe-o stradă ce finea în mare
 eram noi doi ce cald priveam
 unde nasc zilele cu soare. 

 eu eram tu, tu eu erai 
 atît de fraged ne zîmbeam
din ochii tăi, din al meu rai
şi strîns la piept ne cuprindeam.

 departe în ai tăi ochi eram
 un strop crescut din fericire
 tu erai eu, eu tu eram 
de mînă doi, cîtă iubire.

deşi eram doar tu şi eu
 noi ne vorbeam atunci în şoapte
 credeam că va dura mereu
visul meu născut în noapte.

 cînd raza mea din vis apare
şi cald aud cum îmi vorbeşte
- trezeşte-te afară-i soare,
 la fel ca-n vis ea îmi şopteşte.

uimit şi plin de fericire
eu sar din pat şi o sărut
ea mă cuprinde cu iubire
şi-mi povesteşte ce-a făcut.


soarele și luna


Milenii au trecut de atunci
 de cînd soarele şi luna
  tot întreţin discuţii lungi
  reconvingîndu-se întruna.

 de forţa dintre ei creată
că nu e doar o întîmplare,
 el brav băiat, ea bravă fată
tot se privesc din depărtare.

 el foc topit, ea lună rece
ce tot visează să se atingă,
 prin ochii lor o lume trece
 ce lumina vrea s-o stingă.

 el o petrece la culcare
 seara cînd trebuie să plece
 ea îl trezeşte zîmbitoare
 în dimineţi prin geamul rece.

cu ochii plini de fericire
 el o visează ziua toată,
albă, aprinsă de iubire
 cum n-a mai fost alta vre-o dată.


fanfara nopții


E noapte şi luna-mi bate în geam
  fără vreun pic de modestie
 e prea tîrziu, deja dormeam,
 dar ea se face că nu ştie.

 cu pumnii se aruncă în fereastră 
atunci cînd somnul e mai dulce
 tînăra pasăre măiastră
pe care cerul vrea s-o culce.

şi cîntă răguşit în noapte
 trezeşte somnul obosit
 nu ştie de cuvinte în şoapte
atunci cînd toţi au adormit.

 şi cartierul se trezeşte
 cu ochii grei de somn scurtat,
 fanfara de odată încetineşte
  de parcă nici n-a mai cîntat.marea ne simte


simți cum respiră marea
într-o cochilie mică de os,
e atît de aproape și e sărată.

simți cum zîmbesc cristalele albe
ce se usucă pe ale tale picioare moi
lucind fericite către soarele cald.

simți cum valurile se calmează
ajunse întîmplător între noi,
devin mai serene și cîntă.

simți sărutul dulce al apei sărate
cum se topește pe ale noastre buze
umede, pline de mare și noi.


în noaptea asta


în noaptea asta am să-ți fur iubirea
sub ochii cerului gelos încremenit
vom arde-n flăcări toată amintirea
ce-n ale noastre oase demult a învechit.

atunci cînd luna se va lumina la față
cu lumînările aprinse în mîini
ne vom topi ca fulgii albi de gheață
în farmecul parfumului de crini.

noi vom urca la cer cu ochii înfloriți
și fericirea cuprinsă strîns în brață
doi muritori și atît de îndrăgostiți
se vor iubi divin fugind de dimineață.

vezi somnul să nu te răpească
cînd voi veni la tine înflăcărat
căci am să ard cu flacără cerească
și voi pleca din lume supărat.

raiul adresa și-a schimbat


era o zi de primăvară
cu cer senin și soare afară
triluri de păsări ce încîntau
grădina unde ei dansau.

doi fluturi colorați aprins
un curcubeu ce lumea a cuprins
raiul ce adresa și-a schimbat
acolo unde ei doi sau sărutat.

un vis comun în piept ardea
cu fum de flori ce oglindea
dragostea ce parfuma în jur
grădina unde s-a oprit Amur.

sărutul


stă blestemat sărutul
pe ale ei buze coapte
ispită din trecutul
ce s-a pierdut în noapte.

mă chinuie cu gust
de dragoste nebună
trăită adînc pînă la must
la răsărit de lună.

simt cum tremură păgîn
pielea ei de portocală
mă înspăimîntă acel suspin
ieșit din ea întîia oară.


valsul mării


prin adîncuri trece luna
cu sprînceana întunecată
peste mare-și varsă struna
de lumină încordată.

straiele stelate-și spală
în apa smeraldă a mării
culegînd bărcile-n poală
adormite-n valul serii.

valuri mîngîie cu milă
plaja singură uitată
cu a sa lacrimă fragilă
din nisipuri adunată.

armonia în brațe prinde
insula spălată-n mare,
somnul cască și se-ntinde
cu picioarele de sare.

de departe


el alerga purtat de vînt
cu visul său aprins în zare
se îndrepta spre al său pămînt
lăsat cîndva în depărtare.

cu pașii mari și cadențați
și inima în piept turbată,
ei într-o zi au fost lăsați
și azi urma iar să se vadă.

în noapte stelele-l ghidau
cu luna topită-n mare
ziua păsările-i cîntau
și-l chemau din depărtare.

spre limba mamei alb zbura
și codrii care l-au crescut
spre acel meleag ce-l tot urma
cu neuitatul său trecut.


seara-n plajă


s-a stins lumina-n noaptea asta
și luna s-a pierdut în mare
stelele au închis fereastra
soarele-i uitat în zare.

valul calm pașii îmi spală
ce în mare au coborît
singur stors în plaja goală
adun pietre din nisip.

vîntu-mi fredoneaz-un cînt
legănîndu-se pe valuri
coborît din alt pămînt
încîntat de aceste maluri.

bronz nocturn fără culoare
din al nopții curcubeu
se afundă adînc în mare
răsărit din gîndul meu.

cu privirea obosită
de-a te căuta departe
mă întorc tras în ispită,
iar la vechia necitită carte.

credință


credeam în vorbele șoptite
și-n ochii tăi nevinovați
credeam în zilele însorite
și-n nenorocul meu de marți.

credeam în numere și zodii
în vis, destin și ghicitori
credeam în mii de melodii
și-n versuri stinse în scrisori.

credeam în amintiri uitate
în altă viață și-n iubire
credeam  în viață după moarte
și-n gînduri scrise de omenire.

credeam în ieri, în azi și mîine
în tot ce astăzi vreau să cred
credeam în ochi și buze fine
și azi mai vreau să pot să cred.

e noapte


e noapte,
din cer cad stropi de stele
peste întunericul departe
doi ochi, două mărgele
se sting încet în șoapte.

tîrziu,
cu luna stinsă în privire
țin pixul de mijloc și scriu
versuri triste de iubire
sub cerul negru purpuriu.

singur,
cu dorul strîns în brață
din vis vreau să te fur
să ne trezim în dimineață
pe același pat al lui Amur.

e noapte,
e prea tîrziu și întuneric
cobor în vers și plec departe
să dau de chipul tău feeric
plecat de mult în altă parte.

în poala eicu raze pe la ochi te ștergi
și vîntu-ți piaptănă amintirea
prin rouă zîmbete culegi
în poala unde ai strîns iubirea.

cu pasiune și atîta drag
o legeni ca pe-un prunc la sîn
cu visu-n brațele ce atrag
fericirea din suspin.

și ce păcat cînd iată crește
și pleacă înflăcărat in lume
în urmă nici că mai privește
uită că tu i-ai pus un nume.

atunci în poala de altă dată
la pieptul tău rămîne dorul,
cu gheb în spate și uitată
te stingi ușor strigind feciorul.


nu întrebanu mă-ntreba de ce
azi soarele-i mai palid
și razele lui reci
îți sapă-n amintiri.

nu mă-ntreba de ce
te întristează noaptea
și stelele și luna
departe de pămînt.

nu mă-ntreba de ce
miroase a amintiri
în al tău pat încremenit
și tot în jur îți e străin.

nu mă-ntreba de ce
miros a mucegai salcîmii
și albinele nectar nu strîng
din albe flori ce-mbătrînesc.

nu mă-ntreba de ce
ți-s mai străini necunoscuții
ce îți zîmbesc în altă limbă
cînd tu și eu suntem departe.

nu mă-ntreba nimic
cînd știi deja răspunsul
și ce n-aș spune acum
se aude prea departe.


mă retrag în cuvinte


doar chipuri murdare de fum
curg din umbra arsă cuminte
 ce azi pleacă departe la drum
pe traseul pavat din cuvinte.

pășind cu dispreț peste vise
născute din scrumul fierbinte
plăceri și dorinți nepermise
îmi urlă să mă sting în cuvinte.

mai rămîn să aud cum se rod
papucii de asfaltul ce minte,
plec la drum, mă spăl de glod,
singur, mă retrag în cuvinte.

http://www.youtube.com/watch?v=2_PoEwWgx3M

ce-ți pasă ?ce-ți pasă ție, stea de sus?
căci eu aici fără lumină
unde ieri soarele a apus
azi am rămas fără hodină.

ce-ți pasă dacă te privesc?
cu ochii sparți de întuneric
nici nu auzi cînd îți vorbesc
din bolta glasului himeric.

ce-ți pasă dacă azi mai scriu?
răvașe lungi cu al tău nume
cînd tu le pui într-un sicriu
și eu nimic rămîn a spune.

ce-ți pasă dacă mai citești?
al meu zbucium de cuvinte
dacă nu vrei să împărtășești
ce-n a ta inimă se simte.

în cer


vreau în vis să mă prefac,
un vis pierdut în noapte,
să perind cerul şi să tac
precum stelele fac șoapte.

şi lacrimi de lumină să culeg
în ale mele buzunare sparte,
şi norii de pe cer să îi dezleg
ca să-i alung cît mai departe.

fărîmituri în urmă am să las
să ştii cum să ajungi la mine,
cioburi din stelele ce-au ars
să le culegi, să nu-ţi fie ruşine.

am să te aştept la mal de cer
cu undiţa în beznă aruncată
şi amintirile în cîrlig de fier
nereuşind din apă să te scoată.


buchet de stele


aseară am fost plecat de acasă
am hoinărit pe cer ca o mireasă
și am cules de stele un buchet
ce l-am ascuns mai lîngă piept.

să-i încălzesc stelele reci
ce-au luminat calde poteci,
buchet din stele ți-am cules
din mii pe acestea le-am ales.

doar pentru tine am colindat
cerul negru în lung și în lat
să-ți culeg buchet din stele
aprinse din visurile mele.

umbră nudă


gunoi în urmă se risipă
sub ai tăi pași ispititori
tragi albe raze în ispită
cu ochii dulci mîngîietori.

atît de dulce și străină
apari în silueta-ți goală
de al tău cuget fără vină
unde adevărul nu se spală.

cu umbra nudă înnegrită
peste asfaltul slab crăpat
tu calci frumoaso osîndită
de chinul vechi ce te-a trădat.

în urma ta rămîne scrum
din vremea dusă de demult
ce astăzi tot mai face fum
în ochii tăi uscați de lut.plouă din floriplouă din flori
cu lacrimi de miere
miroase a culori
parfum de înviere.

plouă din cer
curge abundent
imagini ce pier
cu glasul absent.

plouă din sus
cu aripi arzînde
nori ce-au apus
în ape căzînde.

plouă din stele
cu praf de lumină
stropi de mărgele
fără hodină.

plouă din vreme
cu glas răgușit
curge alene
timpul grăbit.

plouă din gînd
mut de amintire
cresc în pămînt
flori de iubire.o veche istorie


în aer stresat se învîrte gîndul
a încremenit sub masă stîngul,
e cald, dar tremură piciorul drept
din rază ai coborît în al meu piept.

sclipești din ochi sub sticla rece
deloc grăbit, dar timpul trece
mîna nervoasă locul își cată
cînd te privesc așa stresată.

serioasă și atît de nevinovată
privirea-ți fuge încordată,
florile-n colț de tine au uitat
sub mine scaunul a încordat.

panorama de afară relaxează
aștepți din negură să vină o rază
părul senin te-a învelit la piept
stau cam bolnav fără antisept.

cred gustul de întîlnire îți va trece
cum primăvara iarna o petrece
fugi-vei poate sau mai rămîne o șansă
să fim alături, să mai cădem în transă.

ai strîns în mîini tot negativul
și îl sugrumi, iar eu, naivul
privind și adorînd splendoarea
din cînd în cînd îmi schimb culoarea.

prea mult dorită a fost reîntîlnirea
ce a schimbat nevinovată amintirea
te-ai cufundat în gîndul plecat departe
privind cu interes într-o imaginară carte.

am intrat neinvitat în a ta lume
privești spre mine fără nimic a spune
poate cu-n pic de jale și de vină,
dar totuși te vedeam divină.
între noi


scoate capul pe geam și privește
cum între noi iubito, măreț crește
un vers din poem născut în poveste,
scoate capul pe geam, iubito privește.

între mine și tine, între noi amîndoi
e o prăpastie adîncă, săpată de ploi,
o baricadă din lupta de după război,
între tine și mine, iubito între noi.

rătăciți, duși în lume, după iubire
uităm drumul pornit, o veche amintire
ne lăsăm răstigniți de proasta gîndire,
rătăciți duși în lume, iubito după iubire.

acolo


unde e valul curcubeu
stropit cu lacrimi de lumină
unde a rămas ecoul meu
surzit de gol sub mărăcină.

unde am vărsat a mea culoare
plină de viață și iubire,
acolo soarele dispare
mîncat de gol și amintire.

a fost parfum de primăvară
și aburi calzi de toporași,
acolo, unde a cîta oară ?
noi am făcut întîii pași.

eram altfel, atunci trăiam
cu tine aceeași fericire,
eram copii, noi ne iubiam
fără vre-un gînd de despărțire.

nimic și nimeni nu putea
să ne încurce în amor,
privind la noi lumea credea
în visul cel nemuritor.


fîlfîie și spune


ceva îmi fîlfîie și spune
cu buze roșii de cireș
mă înfioară, mă supune
cu ochii dulci fără de greș.

mă lasă mut cînd mă sărută
și simt cum zbor ca un nebun
devin absent și lumea surdă
cînd urlu fericit și spun.

ce simt, ce văd, ce se petrece
în mine și în a mea lume,
ba e prea cald, ba e prea rece
și valul în mare face spume.

eu văd cum fîlfîie și spune
topindu-și buzele-n sărut
deseară soarele apune,
și-n fața lunii rămîn mut.

la taifas cu dorul


vorbea cu dorul stînd la masă
despre amintiri, despre amor
era atunci plecat de acasă
luă cu el un singur dor.

turna-n pocale vinul roșu
ce se scurgea din a lui vene
umplînd paharele din coșul
de amintiri scăldate în pene.

calde și moi de un sfînt fior
ce-l întorceau din vis acasă
fără de aripi, fără zbor
către frumoasa lui mireasă.
îmbrățișări de șampanie


în jur saluturi foc făceau
și voci cîntau a sărbătoare
stropi de șampanie ardeau
odată ajunse în pahare.

alai de vise se întreceau
să se împlinească într-o seară
cu luci în ochi toți își urau
mesaje ce feeric zboară.

și tot era parcă perfect
doar glasuri vii de veselie,
însă apăru un simț suspect
cînd miezul nopții fu să vie.

un sunet viu ca de cristal
făceau paharele cuprinse,
însă al meu ma pus pe jar,
tocmai atunci el amuțise.

pînă acum singur credeam
te caut fără de ajutor,
dar tot ce-n mînă eu țineam
simțea înflăcăratul dor.