carnaval


dansează soarele pe valuri
în ritm de samba înflăcărată,
se întinde muzica pe maluri
de plajă extra aglomerată.

toți se transformă-n alegrie
dansează, cîntă, întineresc,
în a lor suflet azi învie
crîmpei de carnaval ceresc.

dansează pîn și berea-n mînă
mișcări rotunde ce aprind
focul din suflet cu lumină
ce luminează pe pămînt.

o vie orchestră ce unește
mii de  gîngănii colorate,
uită de tot ce-i obosește
trăind azi clipe neuitate.

lîngă noi


eram acolo, în ochii tăi
cuprins de soare și de lună,
în aburi de cafea crîmpei
de boabe stoarse-n spumă.

eram acolo, strop de viață
fără de griji, fără rutină,
doar un băiat ce-ți sta în față
privindu-te ca pe-o regină.

eram acolo, unde tu
te încălzeai în iarna rece,
pe lîngă noi timpul trecu
și iarna tot dorea să plece.

eram acolo, și mai sunt,
de scriu această poezie,
un vis frumos, necunoscut,
o preafrumoasă melodie.

o floare


un strop de mac
cu buze de femeie,
un nufăr de pe lac
ce toți rîvnesc să-l ieie.

o lacrimă din soare
cu ochi blînzi de stele, 
o floare de cicoare
azur al vieții mele.

un vis ce dă în floare
cu aripi moi, de liră fină,
 ecou trezit din mare,
o rază dulce de lumină.