Primăvara în toamnă
Se îngălbenesc petalele ce tot mai ocrotesc
Bubușluiul tînăr și atît de fraged încă,
Frunze din părul ei, dansînd se risipesc
Pe aleea unde visul a împietrit în stîncă.

Toamna înghite a noastră primăvară
Lăsînd în suflet doar rouă din iubire
Și frumoasele întîmplări de odinioară
Ce vor trăi o viață cu noi în amintire.

Trecutul făcut stropi cu sau fără voie
Se va usca în noi, făcînd vapori din vis
Născut în două inimi ce astăzi au nevoie
De un nou loc în vechiul paradis.


noaptea noastră


noaptea-ți vorbesc fără de glas
din amintirea visului ce am trăit
culeg petale din chipul tău rămas
în ochii mei ce-n noapte a-nflorit.

parfum de roze alinate-n brațe
și azi mă leagănă în viul tău sărut
pictat pe buzele jumate înghețate
din noaptea cînd te-am cunoscut.

sculptînd amor pierduți în altă lume
ne văd și acum turbați de acel ecou
ce murmură necontenit și-mi spune:
- fără de ea alături, tu nu vei fi erou.

luna


luna fugea de nori stresată
să mai zărească al său dor
dar întunericul de vată
îl astupa cu grav decor.

și cum doar noaptea îi unea
ea rău plîngea de după nori
în rugă lacrimi mii cerșea
să-l vadă o clipă în culori.

și lacrimi mii se adunară
într-un lac de pomi umbrit
cînd ziua se întoarse iară
apa încet s-a limpezit.

trecînd atunci pe lîngă ape
el chipul ei zări așteptînd
sări grăbit dorind s-o scape
ea apăru pe cer zîmbind.

atunci cuprins de-a ei lumină
ieși dezamăgit din apă
și tremurînd în ochi cu vină
în amintiri dorea să-ncapă.

luna-i șoptea acum felice
că visul ei se fu văzut,
și el neavînd atunci ce zice
plecă în lumea sa tăcut.